۸ گام ذهنی برای تبدیل شدن به معلمی هوشمند

۸ گام ذهنی برای تبدیل شدن به معلمی هوشمند انگیزه تنها آغازی به سوی رسیدن به هدف است؛ آیا تا به حال فکر کرده اید چرا باوجود برنامه و اراده بازهم دچار مشکلات مختلفی در راستای اهداف خود هستید؟ با خودتان فکر می کنید همه ی جوانب را کنترل و …

توضیحات بیشتر »

والدین و چالش های معلمان

والدین و چالش های معلمان معلمان با چالش های بسیار زیادی روبه رو هستند؛ و مهم ترین و شاید با اهمیت ترین موضوع؛ والدین دانش آموزان هستند که به دلیل ناآگاهی از شیوه های آموزشی و تدریسی شما و گاها مقایسه های مختلف و قضاوت های اشتباه زمان و انرژی …

توضیحات بیشتر »

چگونه دانش آموزان را جذب کنیم

چگونه دانش آموزان را جذب کنیم برای شما بارها اتفاق افتاده که بسیاری از دانش آموزان علاقه ی زیادی به شما داشته باشند و شاید هم برعکس؛ علاقه به معلم، علاقه به یادگیری را ایجاد می کند؛ خیلی زیباست دانش آموزان معلم را بفهمند و از ته دل به معلم …

توضیحات بیشتر »

چگونه جلسه ی انجمن اولیاء را کارآمد کنیم؟

چگونه جلسه ی انجمن اولیاء را کارآمد کنیم؟ در آغاز سال تحصیلی جدید یکی از دغدغه های شما معلم عزیز اجرایی شدن انتظارات شما از طرف والدین دانش آموزان است؛ جلسه ی اولیاء می تواند شروع رهبری شما برای در سال جدید باشد. در اینجا هفت گام برای کارآمدی جلسه …

توضیحات بیشتر »

روش یادگیری مبتنی بر پروژه (PBL)

روش یادگیری مبتنی بر پروژه (PBL) یادگیری مبتنی بر پروژه (PBL) یک مدل است که فراتر از روش های آموزش سنتی کلاس درس می رود و دانش آموزان را قادر می سازد تا به وظایف خود در زندگی واقعی دست یابند. هنگامی که دانش آموزان از مدرسه یا دانشگاه فارغ …

توضیحات بیشتر »